Ελληνικά     Αγγλικά 
      Κεντρική  |  Εταιρεία  |  Όραμα - Στόχοι  |  Υπηρεσίες  |  Ανθρώπινο Δυναμικό  |  Επικοινωνία    
     

Ανθρώπινο Δυναμικό


Η ΤΕΚΛΙΜΑ για την εξυπηρέτηση των πελατών της διαθέτει:

α) Τμήμα μελέτης σχεδιασμού και επίβλεψης ολοκληρωμένων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Διπλωματούχους επιστήμονες μηχανικούς εμπειρίας άνω των 15 ετών όπως παρακάτω:

- Δύο μηχανολόγους μηχανικούς.
- Ένα ηλεκτρολόγο μηχανικό.
- Ένα ηλεκτρολόγο μηχανικό με εξειδίκευση
στα ηλεκτρονικά και τις τηλεπικοινωνίες.
- Ένα πολιτικό μηχανικό.
- Ένα σχεδιαστή.

β) Τμήμα υλοποίησης έργων αποτελούμενο από:

- Δύο εργοδηγούς εμπειρίας άνω των είκοσι ετών.
- Δέκα πέντε μόνιμους ειδικευμένους πτυχιούχους τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων. (Ψυκτικούς, ηλεκτρολόγους, αυτοματιστές, υδραυλικούς, τεχνικούς καυστήρων, ηλεκτρονικούς κ.λ.π.)
- Τριάντα πιστοποιημένους εξωτερικούς συνεργάτες τεχνικούς σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος.

γ) Τμήμα τεχνικής υποστήριξης αποτελούμενο από:

- Έναν επικεφαλής εργοδηγό με εμπειρία άνω των 25 ετών.
- Δέκα μόνιμους ειδικευμένους πτυχιούχους τεχνικούς όλων των ειδικοτήτων.
- Τριάντα πιστοποιημένους τεχνικούς σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος.

δ) Διοικητικό προσωπικό συνολικής δύναμης πέντε ατόμων.
Μάθετε για :