Ελληνικά     Αγγλικά 
      Κεντρική  |  Εταιρεία  |  Όραμα - Στόχοι  |  Υπηρεσίες  |  Ανθρώπινο Δυναμικό  |  Επικοινωνία    
     

Υπηρεσίες


Η εταιρεία μας ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς.

α. Επισκευή συντήρηση εγκαταστάσεων.
Αφορά εγκαταστάσεις κλιματισμού - ψύξεως και λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις. Τις υπηρεσίες αυτές προσφέρουμε στους μόνιμους πελάτες μας σε μηνιαία βάση. Σε περιπτώσεις βλαβών ανταποκρινόμαστε άμεσα και εντός 24ώρου από της κλήσεως ακόμα και Σαββατοκύριακα και αργίες (σε εξαιρετικές περιπτώσεις). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σήμερα οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε πάνω από 500 σημεία σε όλη την Ελλάδα με το 30% των σημείων να βρίσκονται στην υπόλοιπη Ελλάδα εκτός Αττικής.

β. Μελέτη - κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.
Η ΤΕΚΛΙΜΑ έχει καταταχθεί στο Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστικών εταιρειών του ΥΠΕΧΩΔΕ για κατασκευή Δημοσίων έργων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με πτυχίο 1ης Τάξης.

Τα έργα που μελετάμε και εκτελούμε είναι:

i. Εγκαταστάσεις κλιματισμού - θερμάνσεως - ψύξεως πάσης φύσεως και μεγέθους.
ii. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων (επαγγελματικών ή οικιακών χωρών) πχ. Δομημένη καλωδίωση, φωτισμός, ηλεκτρολογικά, (ισχυρά και ασθενή ρεύματα) πυρόσβεση, πυρανίχνευση, ύδρευση αποχέτευση κ.λ.π.
iii. Διαμόρφωση εσωτερικών επαγγελματικών χώρων με ελαφρές κατασκευές ( πχ. Γυψοσανίδες , ψευδοροφές κ.λ.π.)

Μάθετε για :