Ελληνικά     Αγγλικά 
      Κεντρική  |  Εταιρεία  |  Όραμα - Στόχοι  |  Υπηρεσίες  |  Ανθρώπινο Δυναμικό  |  Επικοινωνία    
     

Οραμα - Στόχοι


Όραμα της ΤΕΚΛΙΜΑ είναι μέσα από την παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας να παραδώσει στους πελάτες της συστήματα και εγκαταστάσεις σύγχρονης τεχνολογίας που θα τους εξασφαλίσουν ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον.

Σκοπός της ΤΕΚΛΙΜΑ η διατήρηση υψηλής κερδοφορίας έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε άριστες υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

Στόχοι της ΤΕΚΛΙΜΑ
- Η συνεχής εκπαίδευση των τεχνικών μας στις σύγχρονες τεχνολογίες .
- Η διατήρηση της 1ης θέσης στην Ελλάδα στην παροχή υπηρεσιών κλιματισμού.
- Η διατήρηση στις 3 πρώτες θέσεις στην Ελλάδα στην παροχή υπηρεσίων στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
- Η εξασφάλιση κέρδους για τους πελάτες μας μέσα από την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας που έχει πετύχει η ΤΕΚΛΙΜΑ στον τομέα της παροχής υπηρεσιών.
Μάθετε για :